[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] cùng hợp tác kinh doanh

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] cùng hợp tác kinh doanh

cùng hợp tác kinh doanh

mình đang có ý định kinh doanh nên chưa biết kinh doanh mặt hàng gì. mặt bằng kinh doanh thì ngay nhà mình gần trường học bệnh viện, khu đông dân cư, gần chợ.

Chi tiết xem tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep/70731-cung-hop-tac-kinh-doanh.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Hợp tác tại Bình Dương, lợi nhuận cao, bền vững.

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Hợp tác tại Bình Dương, lợi nhuận cao, bền vững.

Hợp tác tại Bình Dương, lợi nhuận cao, bền vững.

Chào các anh/chị.

Em kinh doanh mảng suất ăn công nghiệp tại Bình Dương. Công ty em đã thành lập được 02 năm, hiện tại em đang cung cấp suất ăn cho 03-04 công ty nước ngoài với số lượng khoảng 10.000 suất/ngày.

Chi tiết xem tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep/70732-hop-tac-tai-binh-duong-loi-nhuan-cao-ben-vung.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] [cần thơ] hợp tác kinh doanh - khởi nghiệp

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] [cần thơ] hợp tác kinh doanh - khởi nghiệp

[cần thơ] hợp tác kinh doanh - khởi nghiệp

Dear các bạn,
- Hiện tại mình đang là Kỹ sư CNTT tại Cần Thơ. Ngay từ khi còn học Đại Học mình đã nuôi dưỡng ý định sẽ làm gì đó ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, mãi đến bây giờ khi công việc đã tạm ổn định mới mới cùng một vài người bạn mở một cty nhỏ chuyên về lĩnh vực Camera, Thiết kế, thi công, bảo trì Hệ Thống Mạng, và tất cả các thứ liên qua đến CNTT, mạng.

Chi tiết xem tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep/70739-can-tho-hop-tac-kinh-doanh-khoi-nghiep.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] khởi nghiệp với số vốn 10 triệu

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] khởi nghiệp với số vốn 10 triệu

khởi nghiệp với số vốn 10 triệu

Mình ở Thái Nguyên là vùng đất nổi tiếng về đặc sản chè, hiện tại nhà mình sản xuất chè sạch thủ công mỗi lứa vài tạ chè khô .

Chi tiết xem tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep/70733-khoi-nghiep-voi-so-von-10-trieu.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Cần Những Nguồn Hàng Giá Tốt - Ít Vốn

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Cần Những Nguồn Hàng Giá Tốt - Ít Vốn

Cần Những Nguồn Hàng Giá Tốt - Ít Vốn

Xin Chào Mọi Người , Hiện tại mình Sống ở Đồng Nai , tính buôn bán online , nhưng chưa có kinh nghiệm tìm nguồn hàng , xin mọi người tư vấn và giúp đỡ ạ ,

Chi tiết xem tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep/70729-can-nhung-nguon-hang-gia-tot-it-von.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Mình ở Hải Phòng muốn tìm những bạn có ý tưởng kinh doanh ít vốn để kêt hợp

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Mình ở Hải Phòng muốn tìm những bạn có ý tưởng kinh doanh ít vốn để kêt hợp

Mình ở Hải Phòng muốn tìm những bạn có ý tưởng kinh doanh ít vốn để kêt hợp

Mình muốn kết hợp với những bạn có ý tưởng kinh doanh khả thi tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Kết hợp làm cùng chịu khó, năng động.

Chi tiết xem tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep/70728-minh-o-hai-phong-muon-tim-nhung-ban-co-y-tuong-kinh-doanh-it-von-de-ket-hop.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Cần nguồn hàng để kinh doanh

[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Cần nguồn hàng để kinh doanh

Cần nguồn hàng để kinh doanh

Mình ở Nha Trang đang cần kiếm thêm nguồn hàng để kinh doanh phân phối.

Chi tiết xem tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep/70730-can-nguon-hang-de-kinh-doanh.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Danh sách doanh nghiệp Hiệp hội Xuất nhập khẩu Tân Bắc (lĩnh vực dệt may)

Danh sách doanh nghiệp Hiệp hội Xuất nhập khẩu Tân Bắc (lĩnh vực dệt may)

Danh sách doanh nghiệp Hiệp hội Xuất nhập khẩu Tân Bắc (lĩnh vực dệt may)

Danh sách doanh nghiệp Hiệp hội Xuất nhập khẩu Tân Bắc (lĩnh vực dệt may) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp từ nguồn Hiệp hội Xuất nhập khẩu Tân Bắc (New Taipei Importers & Exporters Chamber of Commerce).
Danh sách doanh nghiệp Hiệp hội Xuất nhập khẩu Tân Bắc (lĩnh vực dệt may)
Quý độc giả quan tâm có thể tìm hiểu tại phụ lục đính kèm bài viết.
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 
 
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | 
 
Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Dịch vụ dữ liệu http://dichvudata.taoungdung.com ; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp  
Thông tin doanh nghiệp Séc mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp Séc mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp Séc mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Kết quả hình ảnh cho cộng hòa sec

Thông tin doanh nghiệp Séc mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam ở nhiều lĩnh vực, do vụ thị trường Châu Âu tổng hợp

Vụ thị trường Châu Âu 
 


THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA SÉC MONG MUỐN HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIP VIỆT NAM1.   Aircraft Industries, a.s.

Website:  www.let.cz

Sn xuất máy bay L 410 UVP-E20 chuyên ch 19 hành kch

Mong muốn tìm kiếm kch ng, đại lý, các ng hàng không ti thị trường Việt Nam
2.   CZ Hermex, a.s.

Website:  www.czhermex.cz

Chuyên kinh doanh, cung cp dây chuyn lp ráp đ sn xuất đn dưc, bt, công ngh bt và vt liu nổ.

Mong muốn gp các công ty mua vt liệu quc phòng công ngh; m đá, các công ty khai thác m
3.     Czech Export Bank, a.s.

Website:  www.ceb.cz

Ngân hàng nhà nưc h trợ các hoạt đng các dịch v xuất khu

Quan m tới các giao dịch xut khu ca doanh nghip Séc
4.     Explosia a.s.

Website:  www.explosia.cz

Nghiên cứu và phát triển, sn xuất, thanh lý, chế biến, mua bán vt liu n và đạn
dưc; công trình khai tc, n mìn và các hot động lửa, thnghim, đo ng và phân
tích.

Tìm kiếm kch hàng th mua bột không ki, sn xut đạn dược nh, trung bình và ln5.     Export Guarantee and Insurance Corporation

Website:  www.egap.cz

ng ty bo him tín dụng chuyên nnh bảo hiểm xuất khu t các hot động liên quan đến Cng a Séc

Tìm kiếm kch hàng, các ngân ng, t chc i chính h trợ xuất khẩu và nhập khu
6.     Global Home k.s.


Thiết kế và kinh doanh đ nội thất

Tìm nhà cung cp g và các đối tác hp tác sn xut; muốn gp nhà sn xuất g hải sn
7.     ICZ a.s.

Website:  www.i.cz

Nhà cung cp các giải pháp công ngh thông tin và tích hợp h thng; dịch v phn mm ng dụng, bo mt và sở h tng cho khu vực công cộng, y tế, quốc phòng, giao thông vn ti, i chính, sn xuất, hậu cần, viễn thông và điện kỹ thuật

Tìm kiếm kch hàng, đối tác liên doanh và sn xut hp tác; muốn gặp đại din ca các Bộ, quan B Quốc png, Giao thông vn ti, Y tế - chịu trách nhim mua li và đổi mi và phát trin công ngh
8.     Cluster of Furniture Manufacturers


Cụm liên kết 33 công ty – sn xuất, thiết kế và tư vn ni tht

Tìm kiếm kch hàng, nhà phân phối hoặc các đại lý và các đối tác sn xut hpc

9.     KÁRNÍCI 95 s.r.o.

Website:  www.lekarnici95.cz

Pn phi thuốc và vt tư y tế (Novartis, Sandoz, Pfizer vv); mua bán dưc phm

Tìm kiếm kch hàng, nhà phân phối hoặc các đại lý và các đối tác sn xut hpc
10.  OIKOI ARCHITEKTI s.r.o.

Website:  www.oikoi.eu

Kiến tc, kỹ thut cho các d án phát triển, quy hoạch đô th(khu công nghiệp), công ty thiết kế

Tìm kiếm sn xuất - đi tác hp tác, muốn gp đại diện chính quyn tỉnh Qung Tr, đi diện nhà máy thy tinh
11.  Omnipol, a.s.

Website:  www.omnipol.com

Kinh doanh trong các sn phm quốc phòng thiết bị, thiết bhàng không vũ trụ, hệ thống đin t; hàng hóa phi quân sự: các h thống và thiết bbo v n sự (xe, mt nbảo v, lu vv), chế biến thực phm, y móc ngành công nghip dệt may, thiết bsn xuất nưc giải khát, thiết b bảo v môi trưng (nhà máy xlý nưc thải, trạm khí sinh học, y điện gió)

Tìm kiếm kch hàng, nhà phân phối hoặc các đại lý và các đối tác sn xut hpc, đại din B quốc phòng
12.  OPTAGLIO s.r.o.

Website:  www.optaglio.com

Nhà sn xuất hàng đu thế giới các sn phm ba chiu bo mt cao và tính năng quang học cho các i liệu, ghi chú ngân hàng, chng minh thư, h chiếu; sn xuất ba chiều nóng n tem, nhãn t dính ba chiu, microholograms pháp y, vv

tìm kiếm kch hàng - tổ chc pt hành các tài liu ca chính ph: h chiếu, ID quc gia, tài liu du lịch, ththc, giấy bạc, tài liu y thác, giy chng nhn giấy phép

13.  Pama, spol. s r.o.

Website:  www.pamacorp.com

ng ty cung cp h thống truyn hình trả tin và các thiết bị, h thống đin tvà thiết bđặc biệt

Tìm kiếm đối tác liên doanh, muốn gp các nhà nhập khu thiết bđiện t đc bit và công ty truyn hình trả tin
14.  SIGMA DIZ spol. s r.o.

Website:  www.sigma.cz

Thiết kế và phân phối m công ngh năng ợng học, quản nưc, công nghiệp và nông nghiệp, trm m

Tìm kiếm kch hàng, nhà cung cp, nhà phân phi, đi lý, sn xut - đối tác hp tác; muốn gặp nhà sn xut nhà cung cp bơm công ngh ng lượng học, quản nước, công nghip và ng nghiệp
15.  SIGMA GROUP a.s.

Website:  www.sigma.cz

Pt triển, quy hoạch, sn xuất, lp ráp và sửa chữa máy m và thiết bbơm, đơn v
công ngh hoàn chnh cho quản chất thi và các ngành công nghip khác

tìm kiếm kch hàng, nhà cung cp, nhà phân phi hoc các đại lý; muốn gặp đại diện các nhà máy phát đin, sn xuất luyn kim, các công ty khai tc m, các nhà máy xử lý nước thải

16.  T-SOFT a.s.

Website:  www.tsoft.cz

Hệ thng thông tin, h trợ quyết định qun khủng hoảng, an ninh công ngh thông tin, an ninh năng ng, đào to và tp th dc, quản rủi ro, mô hìnha, y tế khn cp và dịch v h trợ khẩn cp cho các chính ph, ngân hàng, bnh viện vv

Tìm kiếm kch hàng, nhà phân phối, đại lý, sn xut - đi tác hp tác; muốn gp Bộ Nội v, B quốc phòng, các nhà cung cp dch vụ mạng, nhà cung cp dch vụ cho Qn đội, chính phủ, hành chính công và dch vụ khẩn cp, qun rủi ro các nhà cung cp an ninh công ngh tng tin17.  Technology Agency of the Czech Republic

Website:  www.tacr.cz

quan nhà nưc Séc cho đổi mới công ngh h trợ các dán nghiên cu ng dụng và trin khai thực nghim và đi mới

muốn gặp SATI (Cơ quan Nhà nước về đổi mới công nghệ) ca B Khoa học và Công ngh; đi din nghiên cu ca các vin, các công ty các t chc hot động R & D
18.  T MACHINERY a.s.

Website:  www.tmachinery.cz

Sn xuất thiết bị khai tc m như khai tc khoáng sn cho t hp ngm khai tc mỏ, y nghiền than, chc mt băng truyền, y xúc sân khu

Tìm kiếm kch hàng, nhà phân phối hoặc các đại lý, đối tác liên doanh và sn xut -
đối tác hp tác; muốn gặp đại din ca TKV
19.  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.


Nhà sn xuất và nhà cung Website: các h thống điện, nhà y xlý nguyên liệu, thiết bhóa học vàa du, kết cu tp

Tìm kiếm kch hàng, nhà cung cp, đi tác liên doanh các đối tác sn xuất hpc; muốn gặp các nhà thu EPC cho các d án điện (than, khí, ht nhân), các công ty kỹ thut, các nhà cung cp linh kin cho các d án điện, khai tc các nhà máy đin hin có, đu tư xây dựng các nhà máy điện mi
Trn Đình Hiệp

Vụ Thị trường cu Âu
 
 Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | 
 
Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Dịch vụ dữ liệu http://dichvudata.taoungdung.com ; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp